Aanmelden

Voorwaarden voor inschrijving:

De ouders / vertegenwoordiger van de bewoner onderschrijven de doelstelling van de stichting Be-Ma. Zij staan achter de reeds genomen stappen en beslissingen door het ouderinitiatief.

De ouders / vertegenwoordiger zijn bereid een actieve bijdrage te leveren aan het in stand houden van het wooninitiatief.
Hiermee wordt bedoeld dat zij deelnemen aan bespreking van het begeleidingsplan en de betrokken zijn bij de ouderraad van de locatie