Aanmeldformulier

Mocht u belangstelling hebben om u aan te sluiten bij dit ouderinitiatief en voldoet uw zoon/dochter aan het bewonersprofiel dan kunt u het aanmeldformulier invullen en sturen naar info@be-mazwolle.nl

Na ontvangst van het aanmeldformulier volgt binnen 6 weken een kennismakingsgesprek waarna u kunt aangeven of u zich wilt inschrijven als aangeslotene van de stichting Be-Ma en wordt uw zoon/dochter op de wachtlijst geplaatst.

De wachttijden voor het wonen en zorg ontvangen variëren sterk (van maanden tot jaren)

Aangeslotenen bij de stichting Be-Ma betalen een jaarlijkse bijdrage van €40 voor dekking van de algemene kosten van de stichting.

Geef een reactie