Bestuur

Bestuur

………………………..         voorzitter
Gerard Nijhuis          secretaris
Jan-Pieter Verhoef    penningmeester
Gerry Vrielink           lid algemeen/Deelnemerscommissaris
Bé Brinkman              lid algemeen
Ingrid van den Veer  lid algemeen

Informatieaanvragen
email: info@be-mazwolle.nl

Correspondentieadres
Stichting Bij Elkaar – Maar Apart
Postbus 125
8000  AC  Zwolle

Stichtingsinformatie
Kamer van koophandel: 05070936, RSIN: 810893617
Rabobank Rekeningnummer: NL53RABO0121149579 t.n.v. stichting Be-Ma te Zwolle