Bestuur

Bestuur
Ton Schilderinck              voorzitter
Annie Greuter                  secretaris
Peter Westmaas               penningmeester
André Mulder                   lid algemeen
Annemiek van den Berg lid algemeen
Gerry Vrielink                    lid algemeen

Informatieaanvragen
email: info@be-mazwolle.nl

Correspondentieadres
Stichting Bij Elkaar – Maar Apart
Postbus 125
8000  AC  Zwolle

Stichtingsinformatie
Kamer van koophandel: 05070936, RSIN: 810893617
Rabobank Rekeningnummer: NL53RABO0121149579 t.n.v. stichting Be-Ma te Zwolle