Bewonersprofiel

De bewoner heeft een gediagnosticeerde autisme spectrum stoornis en een indicatie voor beschermd wonen (minimaal ZZP3)
De bewoner heeft een vanaf normale verstandelijke begaafdheid.
Op het moment van wonen is de leeftijd minimaal 18 jaar. De autisme spectrum stoornis staat op de voorgrond en gaat gepaard met blijvende beperkingen in het dagelijks functioneren.
De bewoner is in staat om met ondersteuning zelfstandig te wonen, kan een eigen voordeur beheren. Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij in staat is de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid (b.v. afsluiten, niet iedereen binnen laten).
De bewoner is in staat de persoonlijke verzorging zelf uit te voeren en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden zelfstandig te verrichten.
De bewoner heeft geen gedragsproblemen die overlast kunnen veroorzaken voor medebewoners waarbij de sociale veiligheid in het gedrang komt.

Voorwaarden:
De bewoner beschikt op het moment van wonen, over een eigen inkomen (uitkering of salaris) zodat hij/zij in staat is om zelfstandig te kunnen wonen. (huurtoeslag kan vanaf 23 jaar worden aangevraagd)
De bewoner heeft een Persoonsgebonden Budget (PGB) waarmee de begeleiding gefinancierd wordt.
De bewoner heeft, op het moment van wonen, een vorm van dagbesteding buitenshuis. (vrijwilligers)werk, studie)
De bewoner onderschrijft het Reglement Wonen en Zorg waarin o.a. is opgenomen dat de huur en zorgovereenkomst onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden en het gebruik van stimulerende middelen, drugs (waaronder het blowen) en overmatig alcoholisch drankgebruik niet wordt toegestaan.