Ensemble

In Zwolle, in de nieuwbouwwijk Stadshagen, is op de hoek van de Frankhuizerallee en de Belvédèrelaan door Woningstichting SWZ in 2008 het appartmentengebouw Ensemble gerealiseerd, bestaande uit 40 zorggerelateerde woningen.

In Ensemble komen twee verschillende doelgroepen bijeen. Hun overeenkomst is dat er ondersteuning nodig is bij zorg en welzijn.

De stichting Be-Ma huurt 14 appartementen voor deelnemers met een stoornis in het autistisch spectrum. De zorg voor deze mensen wordt geregeld door De Trans. De overige 26 appartementen (zowel onder als boven de huurtoelagegrens) worden bewoond door senioren met een zorgvraag.
10 andere deelnemers wonen in een satelliet woning bij deze locatie. Deze woningen liggen in de nabijheid van Ensemble. O.a. aan de Frankhuizerallee, de Graspieperstraat, de Boswalstraat en de Zwaardvegerstraat.

situatieschets woonunit ensemble