Doelstelling

Het doel van de stichting Be-Ma is het realiseren en in stand houden van geschikte zelfstandige woonvormen voor jong volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum. (ASS)

Dit kan een woonvorm zijn waarin ambulante zorg wordt verstrekt en woonprojecten voor mensen met een zorgbehoefte van 24 uur per dag met daaraan gekoppeld zogenaamde satelliet woningen. Financiƫle voordelen (door meer efficiƫntie in de zorg) en sociale voordelen (meer mogelijkheden voor contacten en activiteiten) zijn belangrijke aspecten in het opzetten van deze woonvorm.

Voorwaarden woonvormen

De te ontwikkelen woonvorm dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een sociaal veilige omgeving
  • Betaalbare woonlasten
  • Nabijheid van openbaar vervoer en algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld winkels en huisarts.
  • Begeleiding op maat die is aangepast aan de autistische handicap.
  • Het zorgpakket wordt gefinancierd vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB).