Over ons

Ontstaan Stichting Be-Ma

De aanleiding voor het project “Bij Elkaar – Maar Apart” was de behoefte van de ouders om een geschikte woonvoorziening te vinden voor hun kinderen die te kennen hadden gegeven dat zij graag zelfstandig zouden willen wonen.

Het betreft mensen met een stoornis in het autistisch spectrum met een normale tot hoge begaafdheid. Sommigen van hen hadden slechte ervaringen in het wonen in een woonvorm, waarbij sprake was van groepswonen. Voor alle (kandidaat) bewoners geldt dat er nadrukkelijk behoefte was aan een zelfstandige woonvorm die tegemoet komt aan de individuele woonwensen en waar is voorzien in begeleiding op maat die is toegespitst op deze specifieke handicap.

Een op de regio gericht onderzoek leverde als resultaat op dat er voor jongeren met een autistische handicap en een normale verstandelijke begaafdheid nog geen passende voorzieningen bestonden. Hierdoor ontstond bij een groepje ouders het idee om zelf een woonproject te ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij waren de woonwensen van hun eigen kinderen.