Overige woningen

Overige woningen

Naast de projecten beschikt Stichting Be-Ma over enkele zelfstandige woningen waar ambulante zorg wordt geboden.

AA-landen
Scheldelaan

Stadshagen
Zwaardvegerstraat