Overige woningen

Overige woningen

Naast de projecten beschikt Stichting Be-Ma over enkele zelfstandige woningen in meerdere wijken waar ambulante zorg wordt geboden.

AA-landen
Scheldelaan

Dieze-Oost
Albert Cuypstraat

Stadshagen
Erfwal
Zwaardvegerstraat