Privacybeleid

Stichting BeMa hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar aangeslotenen en bestuursleden. In het privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy van aangeslotenen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Stichting BeMa houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

KlikĀ hier voor de BeMa Privacyverklaring.