Woonvoorzieningen

Woonprojecten – Samenwerking
Stichting BE-MA werkt samen met partners om woonprojecten in stand te houden.

Huisvesting
Voor de huisvesting hebben wij samenwerkingsovereenkomsten met de woningcorporaties Stichting Wonen Zwolle (SWZ), Delta Wonen, Woningstichting Openbaar Belang en Woonzorg Nederland. Zij staan garant voor de betaalbare huurwoningen en bijbehorende voorzieningen in een wooncomplex dat kan voldoen aan de minimale voorwaarden om beschermd en passend wonen mogelijk te maken, zoals deze door de stichting zijn beschreven.
Ontwerp projecten

Voor het ontwerp van de projecten is er samengewerkt met architectenstudio SITEC. Deze architectenorganisatie heeft ervaring in het ontwerpen van aangepaste woonvoorzieningen voor mensen met een handicap.

Zorg
Voor de zorg heeft de stichting contacten met twee zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders staan garant staan voor de zorg op maat aan iedere kandidaat bewoner van het project. De stichting BE-MA zal regelmatig de zorg met de zorgaanbieders evalueren, zodat wederzijdse betrokkenheid in het project kan worden gegarandeerd